Stress op het werk

Werk kan een bron van plezier en inspiratie zijn, of een bron van irritatie, stress en wanhoop. Even ervan uitgaand dat je voor je huidige baan en bedrijf gekozen hebt, kan je huidige situatie soms te wensen over laten. Aan het eind van deze pagina staan een aantal punten die in het algemeen kunnen helpen om beter te werken. Het is ook interessant om eens stil te staan waarom de situatie is zoals hij is.

Doe je nog steeds wat je leuk vindt?
girls-407685_1280Een mens kan andere interesses krijgen en de richting die je gekozen hebt op je 16de (de leeftijd waar je in ons schoolsysteem je werkend leven een richting dient te geven) kan anders zijn dan de richting die je nu zou willen. Zelf geloof ik niet dat iedereen zijn absolute droom kan najagen, anders zouden er maar weinig mensen over blijven om het gewone werk te doen. We kunnen niet allemaal een B&B beginnen in Zuid-Frankrijk. Maar plezier in wat je wel doet en waarmee je de rekeningen betaalt moet wel mogelijk zijn. Een inventarisatie van je huidige situatie kan veel verhelderen. Je kan erop mediteren en zelfs een individuele opstelling kan verhelderend werken.

Kun je de werkdruk aan?
De hoeveelheid werk die uitgevoerd moet worden lijkt soms alleen maar toe te nemen, terwijl het aantal mensen dat het moet uitvoeren afneemt. Een oplossing hiervoor lijkt harder werken en soms ook langer. Dit geeft stress, zeker als je al hard werkte (als je halve dagen niets te doen had, zou je geen stress moeten ondervinden als de werkdruk om een extra uurtje vroeg). Door harder te werken kom je echter steeds verder onder druk te staan en dit is dus misschien niet de beste oplossing. Oplossingen kunnen soms gevonden worden in mindfulness. Door een open blik kunnen mogelijke uitdagingen beter aangepakt worden en door bewust te zijn van je lichaam herken je de stress signalen al vroeg. Daarnaast helpt een bewuste houding om het werk effectief aan te pakken. Toyota had dit in de vorige eeuw al door toen zij de LEAN werk methode invoerde, aan de lopende band werd alle ruis verwijderd en de kwaliteit en de effectiviteit vlogen omhoog.

Hoe werk je samen met je collega’s?
Iedereen heeft een manier van werken, leren en omgaan met uitdagingen. Ieder heeft zijn sterke en zijn zwakke kanten, maar ook je persoonlijkheid speelt een rol. Mensen die erg introvert zijn, kunnen moeilijk begrijpen hoe een extravert persoon iets doet. Als je taak gericht bent, doe je dingen anders dan mensen die groepsgericht zijn. Als jij iets belangrijk vindt, kan je een allergie hebben voor iemand die dat juist erg onbelangrijk vindt. Alleen al hoe iemand zijn bureau bijhoudt, kan een voorbeeld zijn voor dit punt. Inzicht hoe jij werkt en wat jij belangrijk vindt is net zo belangrijk, als het besef dat ieder zijn eigen rol speelt in een team. Een leuke test voor team rollen kun je vinden op: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/werken-in-een-team/belbin.

Kortom, er is het nodige te ontdekken.

Als de stress echt de spuigaten uitloopt, dan kunnen de volgende punten ook helpen:
• Bespreek het. Praat met je leidinggevende over de werklast en het effect ervan op jou. Als het goed is, heeft je leidinggevende het beste met je voor en kunnen jullie samen de situatie beter beoordelen.
• Sorteer alles op belang en urgentie. Belangrijk en urgent eerst, dan belangrijk en niet urgent. Niet belangrijk: is het nodig dat je er tijd aan besteedt?
• Kijk wat er efficiënter kan. Soms wordt er teveel tijd besteed aan dingen die niet relevant zijn. Wat draagt echt bij aan je werk?
• Wil je het te goed doen? Ja, een zekere mate van kwaliteit moet er zijn, maar soms is goed, goed genoeg. Eenmaal in gang gezet, kan er vaak verder gebouwd worden aan perfectie.
• Moet je bijscholen? Soms lijken ontwikkelingen sneller te gaan dan je bij kan houden. En omdat je al stress hebt om het goed te doen, kun je je geen tijd permitteren om dingen te leren. Zo raak je alleen maar achter. Als je geen tijd vindt om nieuwe ontwikkelingen bij te houden gaat het op een moment echt fout. Dus de volgende keer in het evaluatie gesprek wel durven vragen naar die cursus.