Een holisitische behandeling, hoe doe ik het.

Vanuit de beroepsvereniging BATC wordt er gewerkt met vijf natuurgerichte principes, namelijk:
1. Energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche
Deze vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat de klant op een goede en complete manier wordt benadert. Omdat in mijn praktijk volgens deze principes gewerkt wordt, is het goed om uit te leggen hoe ik dit benader.

1. Energie
Ons lichaam is opgebouwd uit deeltjes die je als energie kunt zien, daarnaast hebben we energie nodig om ons te kunnen bewegen en als de energie niet goed vloeit functioneren we minder.
Waar krijgt de klant energie van, waar verliest hij/zij energie, waar bevinden zich blokkades en wat is er emotioneel en fysiek nodig. De behandeling kan bestaan uit psychologische oefeningen en/of een energetische aanpak. Om optimaal effect te bereiken, is het essentieel dat de energie weer gaat vloeien.

2. Prikkeloverdracht
Bij prikkeloverdracht denkt men als eerste aan de werking van het zenuwstelsel. Daarnaast vindt er ook prikkeloverdracht plaats tussen de klant en zijn omgeving. Interne en externe communicatie. In de behandeling wordt gekeken naar zowel de interne stemmen en stemmingen, en ook naar de externe invloeden. Dit kan door verwerking van trauma’s, verdieping van levensvragen, inzicht in familiezaken of door inzicht in eigen handelen.
3. Drainage
De afvoer van afvalstoffen is belangrijk voor het lichaam en geest. Een goed functionerend lichaam is belangrijk voor het goed functioneren van de geest en vice versa. De wisselwerking tussen lichaam en geest is een belangrijke basis onder ons functioneren. Bewustwording van het lichaam, stress vermindering, trauma verwerking en inzicht in eigen handelen, geven een effect op het denken en op het lichaam. In de behandeling zal dan ook gewerkt worden aan een optimale afvoer.

4. Voeding
Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. In mijn praktijk geef ik geen voedingsadviezen. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden. Daarnaast is het opnemen van gezoende geestelijke voedsel belangrijk. In de praktijk zal er dus een aanpak zijn van het verminderen van negatieve effecten en verbeteren van positieve voeding.

5. Psyche
Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.
De menselijke geest kan gezien worden alsof het uit 4 delen bestaat: het hoofd, het hart, de buik en het spirituele/hogere. Een evenwicht tussen deze elementen is belangrijk. Vrij vertaalt gaat het hier om denken, intuïtie, emotie en een hoger doel. In de behandeling zal gekeken worden hoe de balans is, waar verbetering of verduidelijking nodig is en of er blokkades zijn. Wat is er nu nodig, om te bereiken wat ik wil.

In de praktijk komt het erop neer dat de aanpak van een vraag aangepakt kan worden met verschillende technieken. De flexibele aanpak zorgt ervoor dat het effect zo groot mogelijk is en de belasting voor de klant acceptabel blijft. Daarnaast is het mogelijk om specifiek te werken met 1 techniek, als dat gewenst is.