Systemisch werk / Opstellingen

groepSystemisch werk / (Familie) opstellingen – Individueel
Soms loop je onbewust continu tegen dezelfde problemen aan en kun je niet verklaren waarom dit steeds in je leven gebeurt. Het lijkt of je onbewust het leven van iemand anders leidt. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De methode die ontwikkeld is door de therapeut Bert Hellinger kan dan helpen om inzicht te krijgen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.
Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.
Opstellingen zijn ook een manier om naar de wereld en het leven te kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Vooral dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.
Opstellingen kun je doen in een groep, maar kan ook in een privé sessie worden gebruikt. Op basis van de vraag worden patronen uitgebeeld op een intuïtieve manier. De verbanden worden daarna doorvoeld en er ontstaan (meestal) herkenbare beelden van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen wordt gezocht om dit beeld compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.
Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hen eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.
De doorwerking van een opstelling kan soms maanden, soms zelfs jaren duren. Voortdurend vallen er kwartjes, en langzaam wordt het leven anders.

 

Team/Bedrijfs opstellingen

Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamiek van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is.